predsednik Evropskega odbora regij in guverner regije Osrednja Makedonija, Grčija.

Apostolos Tzitzikostas je rojen 2. septembra 1978. Študiral je državne študije in mednarodne odnose na Georgetown University v mestu Washington. Po diplomi leta 2000 je začel delati v uradu predsednika odbora za zunanje zadeve v ameriškem kongresu, kar je bila njegova prva delovna izkušnja. Leta 2002 je magistriral iz evropske javne politike in ekonomije na University College London. Po zaključku študija je ustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo z ekološko proizvodnjo, predelavo in standardizacijo mlečnih proizvodov.

Leta 2007 je bil v prvem solunskem okrožju izvoljen za poslanca v grškem parlamentu kot član stranke Nova demokracija (EPP). Na regionalnih volitvah novembra 2010 je bil izvoljen za viceguvernerja Osrednje Makedonije in vodjo solunskega metropolitanskega območja. Na regionalnih volitvah maja 2014 je bil izvoljen za guvernerja Osrednje Makedonije, na regionalnih volitvah maja 2019 pa je bil ponovno izvoljen na ta položaj. Novembra 2019 je bil izvoljen za predsednika združenja grških regij

Član Evropskega odbora regij je od leta 2015. Julija 2017 je bil izvoljen za vodjo grške delegacije in podpredsednika Evropskega odbora regij. Februarja 2020 je bil izvoljen za predsednika Evropskega odbora regij. Tekoče govori angleško in francosko ter redno objavlja članke v grških in tujih časopisih ter revijah.

Pogled na koncept Pametnih vasi

“Med pandemijo je moralo v podeželskih skupnostih preveč državljanov prepotovati dolge razdalje, da bi dobili zdravniško pomoč, preveč podjetij je bilo izključenih iz priložnosti, ki jih nudijo digitalni trgi, preveč študentov zaradi počasnih internetnih povezav ni moglo spremljati pouka. Potrebujemo dogovor o podeželju, ki bo določil jasne cilje in usklajeval razpoložljiva naložbena orodja za trajnostno okrevanje podeželja. Dolgoročna vizija EU za podeželje je lahko naše strateško orodje za usmerjanje tako nujnih kot dolgoročnih naložb. “