Poslanka v Evropskem parlamentu, podpredsednica Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI)

Poslanka v Evropskem parlamentu, podpredsednica Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI)

Elsi Katainen je že drugi parlamentarni mandat finska poslanka Evropskega parlamenta v skupini Renew Europe. Je članica in podpredsednica odbora AGRI in članica Odbora za promet in turizem (TRAN). Po poklicu je učiteljica naravnih virov in kmetijskih ved, skupaj z družino pa ima kmetijo za mlečno proizvodnjo, na kateri trenutno gospodari njen sin. Gospa Katainen je bila poročevalka za prehodno uredbo SKP do leta 2020 in je pogajalka skupine za strategijo EU za biotsko raznovrstnost v odboru AGRI. Bila je poročevalka sklopa za kmetijstvo v programu Obzorje Evropa in poročevalka v senci za direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah v prehranski verigi. Preden se je pridružila Evropskemu parlamentu je bila 11 let poslanka v finskem parlamentu. V tem času je gospa Katainen osem let delala tudi kot članica regionalnega odbora Severne Savonije, njeno delo pa je bilo povezano z naslednjimi temami: razvoj podeželja, razdelitev sredstev EU in trajnostna rast.

Pogled na Koncept Pametnih vasi

“Vem, da podeželska območja lahko veliko ponudijo in so pomembna osnova za vso družbo. Pomembno je, da se tega zavedamo in da na to ne gledamo ozko, saj so izzivi različni na ravni regije ali posameznih lokalnih skupnosti. Ko pridemo do prakse povezane z vizijo, ki jo je pripravila Evropska komisija, mora biti pristop od spodaj navzgor v središču načrtovanja in izvajanja. Najbolj kritična infrastruktura za podeželska območja so nedvomno cestno omrežje, širokopasovne povezave, lokalne storitve in izobraževanje. To so osnovne storitve za oživitev podeželskih območij. Pozornost je že sedaj in bo v prihodnje še bolj usmerjena v možnosti dela na daljavo in digitalizacijo podeželja.

EU mora prepoznati pomen ustrezne ravni financiranja podeželskih skupnosti in razvoja podeželskih območij.”