poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP)

Franc Bogovič je bil rojen 2. februarja 1963 v Senovem pri Krškem v kmečko družino. Od leta 1998 do leta 2011 je bil štirikrat zapored izvoljen za župana Občine Krško.

V Evropski parlament je bil prvič izvoljen leta 2014 na listi SLS in NSi, leta 2019 pa je bil ponovno izvoljen, tokrat na listi SLS in SDS. V prvem mandatu evropskega poslanca je njegovo delo najbolj zaznamovala njegova iniciativa za Pametne vasi ter projekt Zavezništvo za mlade.

V Evropskem parlamentu je član Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) ter nadomestni član Odbora za regionalni razvoj (REGI), sodeluje pa tudi v delegaciji za odnose s Srbijo in delegaciji za odnose s Kitajsko ter v medskupini Pametne vasi za podeželske skupnosti (Intergroup Smart Villages for Rural Communities) za razvoj gorskih, odmaknjenih in redko poseljenih območij.

Od leta 2009 do leta 2013 je bil podpredsednik Slovenske ljudske stranke (SLS), kasneje je med leti 2013 in 2014 vodil stranko kot predsednik. Funkcijo podpredsednika SLS je ponovno prevzel leta 2018. V politiko je vstopil kot mladenič v času slovenske pomladi in bil poleg pri ustanavljanju prve ustanovljene slovenske demokratične politične po drugi svetovni vojni Slovenske kmečke zveze (12. maja 1988), ki se je kasneje preimenovala v SLS.

Govori angleško in hrvaško. V prostem času se najraje posveča družinskemu nasadu jablan na svoji kmetiji. Je poročen in oče treh otrok, hčere in dveh sinov, ter dedek štirim vnukom.

»Deklaracija sloni na zastavljenih smernicah iz Deklaracije iz Corka ter Blejske deklaracije. Obe sta začrtali vizijo razvoja podeželja, deklaracija iz Cortine pa bo dala spodbudo sodelovanju, pametnim veščinam, rešitvam in ljudem. In končen rezultat tega mora biti, da bomo ob koncu tega desetletja Evropejci lahko živeli v pametnih vaseh. Čas je, da od velikih besed preidemo k dejanjem.«