Generalni direktor Toyota Adria d.o.o.

Gregor Mauko je zaposlen v podjetju Toyota Adria od leta 2003. Kot pravi, je največkrat rotiran
menedžer v podjetju. Bil je regionalni direktor prodaje, direktor Toyota Slovenija, regionalni direktor za
področje poprodaje, regionalni direktor za prodajo in marketing, direktor maloprodaje v skupini Toyota
Center Ljubljana in od leta 2015 član uprave skupine Toyota Adria, odgovoren za poslovni del podjetja
(commercial director). Odkar je na tej funkciji, je skupina podvojila prihodke. Kljub covid 19 situaciji, ki
tudi po njegovi zaslugi ni pretirano prizadela Toyote Adria in njenih poslovnih partnerjev, se v zadnjih
treh letih precej posveča storitvam t.i. nove mobilnosti. Toyota Slovenija je tudi po njegovi zaslugi ena
izmed treh Toyota & Lexus pilotnih ditributerjev nove mobilnosti v Evropi. Projekti kot so Toyota
DriveMe in ToyotaGo, ki ga skupaj z Občino Kočevje in Zavodom Sopotniki lansirajo jeseni, sta le dva
projekta iz tega področja v Sloveniji. »Start your impossible« in »Mobility for all« zanj nista le
marketinški besedni zvezi, ampak odlična in učinkovita spodbujevalca pozitivnih sprememb tudi v
slovenski družbi. Letos je kot izziv ponovno sprejel in nastopil funkcijo direktorja Slovenije, saj
verjame, da smo trg, ki je zrel, da gre “Onkraj meja”.