Predsednik državnega zbora Republike Slovenije

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič (1978) je univerzitetni diplomirani pravnik. Po končanem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je leta 2003 zaposlil kot pravnik v oddelku mednarodnih škod v komercialni zavarovalnici. V obdobju od leta 2004 do 2009 je bil strokovni sodelavec za kazensko pravo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Leta 2006 je opravil pravniški državni izpit. Tri leta kasneje se je zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je deloval kot odvetnik do leta 2014, ko je bil prvič izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije. V mandatu 2014-2018 je vodil Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Kot predsednik odbora je zagovarjal in spodbujal investicije v okolju prijazne tehnologije proizvodnje električne energije, predvsem izgradnjo verige petih hidroelektrarn na spodnji Savi, ki hkrati zagotavljajo obnovljivi vir energije in v lokalnem okolju odpirajo nove razvojne možnosti. 

V aktualnem mandatu 2018-22 je bil do marca 2021 vodja poslanske skupine SMC (Stranka modernega centra). 5. marca 2020 je bil izvoljen kot 14. predsednik Državnega zbora. 

V Občinskem svetu Občine Brežice, v katerem kot svetnik deluje od leta 2014, si med drugim prizadeva za projekte, ki z ustvarjanjem novih, trajnostnih delovnih mest, prispevajo tako k dvigu kakovosti življenja lokalnih prebivalcev kot pritegnejo nove, mlade prebivalce občine. Med ključne razvojne projekte prišteva izgradnjo širokopasovnih optičnih povezav na podeželskih področjih, izgradnjo turistične infrastrukture ter kolesarskih poti s pripadajočo infrastrukturo, na kateri bo lahko temeljil prihodnji razvoj pametnih vasi na obmejnem območju Posavske regije.