Predsednica LAS Posavje in višja svetovalka za EU sredstva na Občini Krško

Delovne izkušnje:
Delovne izkušnje: 16 let
Višja svetovalka za stanovanjske zadeve na Občini Krško – 10 let
Višja svetovalka za EU sredstva – 6 let
Predsednica LAS Posavje v perspektivi 2014-2020 in 2021-2027
Podpredsednica komisije za urbani razvoj v skupnosti občin Slovenije – 4 leta
Članica komisije za razvojne projekte v naslednji finančni perspektivi v skupnosti občin Slovenije
Namestnica tajnika na občinskih lokalnih volitvah od leta 2010
Vodja projekta v komisiji za revitalizacijo mestnega jedra
Vodja projekta na področju mestnega marketinga
Vodja in koordinator različnih projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Vodja in koordinator različnih projektov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja
Vodja in koordinator projekta sodelovanja Pametne vasi za jutri

Izobrazba:
Magister znanosti na temo pravica do primernega stanovanja v lokalni skupnosti na Fakulteti za
podiplomske državne in evropske študije
Diploma na temo učeče se organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
Certifikat za vodenje projektov