direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško

Delovne izkušnje:

Skupaj 14 let delovnih izkušenj na področju razvoja podeželja, podjetništva in turizma

 

Direktorica javnega zavoda CPT Krško od 2019

Direktorica družbe Agro Posavje d.o.o. od 2014 -2019

Svetovalka ministra za kmetijstvo in okolje RS od 2012-2013

Vodja tehnične pisarne Lokalne akcijske skupine (krajše LAS) Posavje 2009 – 2012

Višji svetovalec področja Razvoj podeželja na RRA Posavje 2007-2009

Članica Občinskega sveta Občine Krško za mandatno obdobje 2018 – 2022

Predavateljica v sklopu ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK)

Predsednica komisije za črpanje sredstev LEADER v sklopu DRSP 2010

Članica UO LAS Posavje 2019 – 2020 in 2021 – 2027

Predsednica Komisije za izbor projektov CLLD pri LAS Posavje 2016-2019

Vodja lokalnih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Vodja lokalnih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

 

Poklic:

univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije; Naslov diplomske naloge:

Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji; Mentor: prof. dr. Emil Erjavec, somentor: dr. Aleš Kuhar;

znanstveno področje: Živilstvo; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta