Nekadnji poslanec Evropskega parlamenta

Lambert van Nistelrooij (1953) je študiral družbeno geografijo na Univerzi v Nijmegenu, kjer je leta 1979 je diplomiral z odliko. Bil je predsednik nizozemskega mladinskega gibanja za podeželje na državni ravni. V lokalni svet je bil izvoljen leta 1978, 1982 pa v deželni svet Noord-Brabant. V letih 1991-2003 je bil regionalni minister in viceguverner regije. V obdobju od 2004 do 2019 je bil tri krat izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu (CDA/EPP). Lambert se je osredotočal na kohezijsko politiko, raziskave in inovacije ter na področje notranjega trga in energije. Bil je govornik skupine EPP za regionalne in urbane politike. Kot poročevalec in pogajalec skupine za strukturne in investicijske sklade EU, je poudarjal vlogo lokalnih oblasti. Delal je na področju odkrivanja vloge vasi in podeželskih skupnosti: na konceptu Pametnih vasi.

Lambert je svetovalec Organizacije ameriških držav (pri ameriški borzi za konkurenčnost) in žirije GD REGIO za podeljevanje nagrade RegioStars. Je gostujoči profesor na Univerzi Beijing Normal. 

www.vannistelrooijregional.nl

 

Pametne vasi: naslednji korak Evrope

Prepričan sem, da lahko Evropska unija obravnava lokalne skupnosti na bolj neposreden način. Demografski premiki v Uniji, družbeni in gospodarski razvoj, okoljski izzivi in vse večja vključenost zahtevajo večjo vlogo vasi v Evropski uniji.

Med nizozemskim predsedovanjem leta 2016 sem delal na Amsterdamskem paktu. Mesta so leta delala in lobirala za uradno priznanje resne urbane agende. Korak za korakom so prepričali Evropski svet, Komisijo in Parlament. Vloga mest v Uniji je poudarjena v Paktu, partnerstvu za evropsko podporo. S Francem Bogovičem sva razpravljala o nujnosti neposrednega priznanja vasi. Koncept Pametnih vasi smo začeli v pogajanjih o regionalnih skladih za obdobje 2021–2027. Tako SKP (zlasti 2. steber) kot tudi regionalni razvojni skladi lahko dajo zagon vasem, ki so usmerjena v prihodnost in si prizadevajo biti v ospredju. Izmenjava izkušenj »od spodaj navzgor« in izgradnja omrežij so pomembni pri doseganju nove ravni vpliva in uspešnosti vasi. Smo na pragu večje vloge vasi v institucijah EU. Ta cilj je mogoče doseči le z močnim sodelovanjem vasi, ki so v ospredju številnih politik in programov EU.

Bistvenega pomena je, da slovensko predsedstvo podpira koncept Pametnih vasi. Od predstavnikov iz vseh koncev Evrope je odvisno, kakšen bo položaj vasi. Na lokalni ravni čutim močno zavezanost vasi Esbeek, ki je del moje domače občine Hilvarenbeek. Esbeek se veseli nadaljnje integracije in izmenjave. To pa je mogoče doseči le s skupno zavezo z drugimi lokalnimi skupnostmi in vasmi iz vseh držav članic EU. Doseči moramo celovito obravnavano celostne agende Pametnih vasi. Programi EU za obdobje 2021–2027 dajejo vasem izhodišče. Z veseljem sodelujem na vaši konferenci in vam bom pomagal pri naslednjih korakih.