Poslanka v hrvaškem parlamentu, predsednica Odbora za kmetijstvo

Marijana Petir je rojena leta 1975 v Kutini na Hrvaškem. Diplomirala iz biologije in ekologije na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Zagrebu ter magistrirala na Katoliški teološki fakulteti Univerze v Zagrebu.

Marijana Petir je neodvisna poslanka v hrvaškem parlamentu. Je predsednica Odbora za kmetijstvo, vodja Hrvaško-izraelske medparlamentarne skupine prijateljstva in članica Odbora za evropske zadeve ter Odbora za medparlamentarno sodelovanje.

Dva mandata je bila poslanka v hrvaškem parlamentu (2002-2003, 2007-2011). Bila je predsednica Kluba poslancev hrvaškega sabora Hrvaške kmečke stranke (HSS) in predsednica Odbora za varstvo okolja.

En mandat (2014–2019) je bila hrvaška poslanka v Evropskem parlamentu (skupina EPP) in članica Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), Odbora za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) ter namestnica v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI).

Marijana Petir je prejemnica nagrade Evropskega parlamenta (Evropski Oscar) za kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo, ki jo podeljuje revija The Parliament. Krščansko demokratska stranka iz Pakistana ji je namenila nagrado za predano delo za zaščito pakistanskih kristjanov. Marijana Petir je kot prva poslanka Evropskega parlamenta v Washingtonu prejela nagrado makedonskega prijateljstva (UMD Macedonia Friendship Award) Združene makedonske diaspore (UMD).

Dejavna je v civilni družbi, je vodja in govornica protijedrske kampanje na Hrvaškem, ki je preprečila izgradnjo odlagališča jedrskih odpadkov v regiji Moslavina, in kampanje, ki je pripeljala do razglasitve Hrvaške za državo brez GSO. V svojem političnem in javnem delu se zavzema za razvoj podeželja in družinskih kmetij ter za zaščito tradicionalnih, krščanskih in univerzalnih človeških vrednot.  

Je prostovoljna gasilka, v prostem času se ukvarja s pohodništvom, rada kuha in je prehodila 900 km dolgo Jakobova pot (El Camino de Santiago) od Iruna do Santiago de Compostela.

Pogled na Dolgoročno vizijo EU za podeželska območja in na Pametne vasi:

Pametne vasi so namenjene zagotavljanju enakih možnosti za razvoj in ustanavljanje podjetij, spodbujanju samozaposlovanja, zagotavljanju socialnih in storitev zdravstvenega varstva. Ta cilj bi lahko dosegli s tradicionalnimi in novimi omrežji in storitvami, okrepljenih z uporabo digitalnih telekomunikacijskih tehnologij, inovacijami in boljšo uporabo znanja. Pametne vasi skrbijo za vse generacije in njihove potrebe.