Ustanovitelj in direktor zavoda Sopotniki

Marko Zevnik, ustanovitelj in direktor Zavoda Sopotniki, je leta 2014 s skupino prijateljev vzpostavil
storitev brezplačnih prevozov za starejše s področja treh kraško-brkinskih občin. Entuziastiščna pobuda
je ob hitri rasti zadovoljnih uporabnikov v naslednjih letih prerasla v organizirano in sistematizirano
storitev, ki danes deluje v 16 občinah, kjer preko 350 voznikov prostovoljcev z 18 namenskimi vozili nudi
prevoze več kot 3.400 starejšim uporabnikom ter skupaj s partnerji v izvajanju storitve zaposljuje 16
oseb. Prepoznana socialna inovacija kot mobilnostna rešitev temelji na lastno razvitih tehnoloških
rešitvah, hkrati pa vso pozornost usmerja v pristen stik med prostovoljci in uporabniki.