direktorica občinske uprave Občine Krško

  1. Melita Čopar se je rodila  4. marca 1971 v Mariboru. Svojo mladost je preživljala v šestčlanski družini na podeželju na Ljubnem ob Savini. Danes skupaj s partnerjem in sinovoma Domnom in Matijo živi na Kremenu v občini Krško.

Po končani Gimnaziji v Velenju  je nadaljevala študij na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, svojo poslovno pot pa po diplomi leta 1996 začela na Mestni občini Ljubljana na oddelku za finance in proračun. Leta 2000 je poslovni izziv sprejela v občinski upravi Občine Krško, kjer je kmalu prevzela izvajanje notranje revizije.

Leta 2007 jo je župan Franc Bogovič imenoval na mesto direktorice. Ob prevzemu funkcije je dejala: »Verjamem, da bomo skupaj zmogli uspešno graditi pozitivne odnose in pogumno nadaljevati razvojno strategijo občine Krško«. Zaveza se smelo uresničuje, saj je Občina Krško ena izmed najuspešnejših razvojno naravnanih občin v Sloveniji in skrbi za enakomeren razvoj tako urbanih kot ruralnih območij občine.

Melita Čopar je članica Nadzornega sveta Centra za ravnanje z odpadki za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, od aprila 2009 pa tudi članica Nadzornega sveta družbe Kostak, d. d. Pri združenju občin Skupnost občin Slovenije je predsednica Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja, leta 2021 pa je prevzela vodenje  Združenje direktorjev občinskih uprav.