Vodja področja za eZdravje in eOskrbo, Telekom Slovenije, d.d.

Prejšnje zaposlitve: 

  • Univirezitetni klinični center Ljubljana, Vodja ekonomskega sektorja 
  • Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, d.v.z., član Uprave 
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje, direktor sektorja za kontroling

Je ocenjevalec po poslovnih modelih EFQM, CAF in DNV DIAS. Uspešno je uvedel te poslovne modele v prakso v organizacijah, v katerih je bil zaposlen, za kar je prejel številna priznanja. Uspešno je vodil program razvoja Pametni sistem integiranega zdravstva in oskrbe (RRP 5 iz programa EkoSmart) in prenosa rešitve (telemedicinskih storitev) v redno klinično prakso.  Rešitev je bila prepoznana kot mednarodni primer dobre prakse v EU strokovnih programih HOPE in HoCare.