Direktor Termodron, sodobne tehnologije d.o.o

Sergej Krajnc je skupaj s ključnimi partnerji na področju agrikulture zagotovil znatne rezultate v preciznem kmetijstvu: uporaba najsodobnejše tehnologije, dronov in satelitov, in pregledi polj na terenu so omogočili pravočasno odkritje žarišč na poljih in velike stroškovne prihranke za kmetovalce. Z zavedanjem o številnih dnevnih kmetijskih opravilih in njihovem poročanju je bila ustvarjena Termodron Forms aplikacija, ki omogoča lažje vodenje kmetij na različnih področjih.