Minister pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik.

Pomemben del njegove poklicne poti zaznamujejo prizadevanja za razvoj v lokalnem okolju. Po prvih demokratičnih volitvah je kot član izvršnega sveta Občine Postojna vodil področje upravnih notranjih zadev. Poklicno pot je nadaljeval v gospodarstvu. V podjetju Postojnska jama je deloval kot pomočnik direktorja in vodja splošne službe, nato pa je prevzel naloge v. d. direktorja novoustanovljenega javnega zavoda Kobilarna Lipica. Do izvolitve v Državni zbor Republike Slovenije leta 2004 je vodil Stanovanjski sklad občine Postojna.

Tudi po izvolitvi za poslanca je Černač ostal aktiven na lokalnem nivoju in v letih 2005–2011 nepoklicno opravljal funkcijo podžupana občine Postojna, pristojnega za komunalno in širšo družbeno infrastrukturo.

Po prvem poslanskem mandatu (2004–2008) je bil poslanec še dvakrat (2008–2011, 2011–2014). Med letoma 2012 in 2013 je vodil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Prizadeval si je za trajnostno naravnano prometno in energetsko politiko ter urejeno in sodobno prometno infrastrukturo, ki je po njegovem mnenju ključna za usklajen in uravnotežen regionalni razvoj.

Pred vnovično izvolitvijo v Državni zbor Republike Slovenije leta 2018 je opravljal samostojno podjetniško dejavnost. V zadnjem sklicu državnega zbora je bil imenovan za predsednika odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Bil je tudi član odbora za infrastrukturo in prostor, komisije za nadzor javnih financ, komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter nadomestni član v preiskovalni komisiji. V okviru strokovnega sveta Slovenske demokratske stranke vodi odbor za infrastrukturo in prostor.

Kot minister za razvoj in EU kohezijsko politiko je prisegel 13. marca 2020. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi, je koordinirala pripravo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Načrt, ki ga je Svet EU potrdil konec letošnjega julija, bo eden od pomembnejših vzvodov za digitalno in zeleno preobrazbo države.