Tibor Szanyi

 nekdanji poslanec v Evropskem parlamentu

Rojen leta 1956 v Budimpešti (na Madžarskem).
Poročen, s petimi otroki.
Leta 1980 je diplomiral iz ekonomije na Univerzi Karla Marxa (danes Univerza Corvinus) v Budimpešti , leta 1987 pa je nadaljeval še z doktorskim študijem.
Sodeloval je s trgovskimi podjetji, bil diplomat, vladni uradnik in kasneje tudi mednarodni svetovalec.
Leta 1998 je bil izvoljen za poslanca  v madžarskem parlamentu pod socialistično zastavo za štiri zaporedne mandate, skupaj torej za 16 let.
V madžarski vladi je sodeloval kot državni sekretar za kmetijstvo in razvoj podeželja (2002-2004) ter kot državni sekretar za gospodarstvo in promet (2004-2006).
Leta 2014 je bil izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta (S&D) za obdobje med leti 2014 in 2019.
Trenutno je na mestu podpredsednika svoje nove stranke YesSolidarity.
Poleg tega dela kot samostojni svetovalec/svetovalec pri projektih digitalizacije, zlasti tistih, namenjenih „Pametnim vasem“.


Melita Čopar

direktorica občinske uprave Občine Krško

  1. Melita Čopar se je rodila  4. marca 1971 v Mariboru. Svojo mladost je preživljala v šestčlanski družini na podeželju na Ljubnem ob Savini. Danes skupaj s partnerjem in sinovoma Domnom in Matijo živi na Kremenu v občini Krško.

Po končani Gimnaziji v Velenju  je nadaljevala študij na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, svojo poslovno pot pa po diplomi leta 1996 začela na Mestni občini Ljubljana na oddelku za finance in proračun. Leta 2000 je poslovni izziv sprejela v občinski upravi Občine Krško, kjer je kmalu prevzela izvajanje notranje revizije.

Leta 2007 jo je župan Franc Bogovič imenoval na mesto direktorice. Ob prevzemu funkcije je dejala: »Verjamem, da bomo skupaj zmogli uspešno graditi pozitivne odnose in pogumno nadaljevati razvojno strategijo občine Krško«. Zaveza se smelo uresničuje, saj je Občina Krško ena izmed najuspešnejših razvojno naravnanih občin v Sloveniji in skrbi za enakomeren razvoj tako urbanih kot ruralnih območij občine.

Melita Čopar je članica Nadzornega sveta Centra za ravnanje z odpadki za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, od aprila 2009 pa tudi članica Nadzornega sveta družbe Kostak, d. d. Pri združenju občin Skupnost občin Slovenije je predsednica Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja, leta 2021 pa je prevzela vodenje  Združenje direktorjev občinskih uprav.


Kristina Ogorevc Račič

direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško

Delovne izkušnje:

Skupaj 14 let delovnih izkušenj na področju razvoja podeželja, podjetništva in turizma

 

Direktorica javnega zavoda CPT Krško od 2019

Direktorica družbe Agro Posavje d.o.o. od 2014 -2019

Svetovalka ministra za kmetijstvo in okolje RS od 2012-2013

Vodja tehnične pisarne Lokalne akcijske skupine (krajše LAS) Posavje 2009 – 2012

Višji svetovalec področja Razvoj podeželja na RRA Posavje 2007-2009

Članica Občinskega sveta Občine Krško za mandatno obdobje 2018 – 2022

Predavateljica v sklopu ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK)

Predsednica komisije za črpanje sredstev LEADER v sklopu DRSP 2010

Članica UO LAS Posavje 2019 – 2020 in 2021 – 2027

Predsednica Komisije za izbor projektov CLLD pri LAS Posavje 2016-2019

Vodja lokalnih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Vodja lokalnih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

 

Poklic:

univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije; Naslov diplomske naloge:

Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji; Mentor: prof. dr. Emil Erjavec, somentor: dr. Aleš Kuhar;

znanstveno področje: Živilstvo; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta


Mark Boris Andrijanič

minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

Mark Boris Andrijanič je diplomiral z odliko na Pravni fakulteti v Ljubljani, na Univerzi v Oxfordu pa je pridobil naziv Master of Public Policy (MPP). Od aprila 2021 vodi Strateški svet za digitalizacijo pri Vladi Republike Slovenije. Med leti 2016 in 2021 je bil zaposlen pri tehnološkemu podjetju Uber, kjer je bil direktor za korporativne zadeve v Srednji in Vzhodni Evropi. Pred tem je bil raziskovalec na Martensovem centru za evropske študije v Bruslju, kjer se je ukvarjal z evropskimi digitalnimi in ekonomskimi politikami. Še prej je svetoval vladi Sierre Leone na področju gospodarskih reform. V Sloveniji je soustanovil in vodil vrsto nevladnih organizacij za promocijo aktivnega državljanstva in podjetništva, vključno z Mrežo idej. Še vedno vodi Oxbridge klub Slovenije, ki povezuje Slovence, ki so študirali v Oxfordu in Cambridgeu. Od leta 2017 je David Rockefeller Fellow pri Trilateralni komisiji in Millennium Fellow pri Atlantskem svetu. V letu 2021 je postal član Rotary kluba Ljubljana. Kot govorec je sodeloval na številnih mednarodnih konferencah o novih tehnologijah v Evropi in ZDA.


Peter Pustatičnik

Vodja področja za eZdravje in eOskrbo, Telekom Slovenije, d.d.

Prejšnje zaposlitve: 

  • Univirezitetni klinični center Ljubljana, Vodja ekonomskega sektorja 
  • Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, d.v.z., član Uprave 
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje, direktor sektorja za kontroling

Je ocenjevalec po poslovnih modelih EFQM, CAF in DNV DIAS. Uspešno je uvedel te poslovne modele v prakso v organizacijah, v katerih je bil zaposlen, za kar je prejel številna priznanja. Uspešno je vodil program razvoja Pametni sistem integiranega zdravstva in oskrbe (RRP 5 iz programa EkoSmart) in prenosa rešitve (telemedicinskih storitev) v redno klinično prakso.  Rešitev je bila prepoznana kot mednarodni primer dobre prakse v EU strokovnih programih HOPE in HoCare.


Marko Zevnik

Ustanovitelj in direktor zavoda Sopotniki

Marko Zevnik, ustanovitelj in direktor Zavoda Sopotniki, je leta 2014 s skupino prijateljev vzpostavil
storitev brezplačnih prevozov za starejše s področja treh kraško-brkinskih občin. Entuziastiščna pobuda
je ob hitri rasti zadovoljnih uporabnikov v naslednjih letih prerasla v organizirano in sistematizirano
storitev, ki danes deluje v 16 občinah, kjer preko 350 voznikov prostovoljcev z 18 namenskimi vozili nudi
prevoze več kot 3.400 starejšim uporabnikom ter skupaj s partnerji v izvajanju storitve zaposljuje 16
oseb. Prepoznana socialna inovacija kot mobilnostna rešitev temelji na lastno razvitih tehnoloških
rešitvah, hkrati pa vso pozornost usmerja v pristen stik med prostovoljci in uporabniki.


Gregor Mauko

Generalni direktor Toyota Adria d.o.o.

Gregor Mauko je zaposlen v podjetju Toyota Adria od leta 2003. Kot pravi, je največkrat rotiran
menedžer v podjetju. Bil je regionalni direktor prodaje, direktor Toyota Slovenija, regionalni direktor za
področje poprodaje, regionalni direktor za prodajo in marketing, direktor maloprodaje v skupini Toyota
Center Ljubljana in od leta 2015 član uprave skupine Toyota Adria, odgovoren za poslovni del podjetja
(commercial director). Odkar je na tej funkciji, je skupina podvojila prihodke. Kljub covid 19 situaciji, ki
tudi po njegovi zaslugi ni pretirano prizadela Toyote Adria in njenih poslovnih partnerjev, se v zadnjih
treh letih precej posveča storitvam t.i. nove mobilnosti. Toyota Slovenija je tudi po njegovi zaslugi ena
izmed treh Toyota & Lexus pilotnih ditributerjev nove mobilnosti v Evropi. Projekti kot so Toyota
DriveMe in ToyotaGo, ki ga skupaj z Občino Kočevje in Zavodom Sopotniki lansirajo jeseni, sta le dva
projekta iz tega področja v Sloveniji. »Start your impossible« in »Mobility for all« zanj nista le
marketinški besedni zvezi, ampak odlična in učinkovita spodbujevalca pozitivnih sprememb tudi v
slovenski družbi. Letos je kot izziv ponovno sprejel in nastopil funkcijo direktorja Slovenije, saj
verjame, da smo trg, ki je zrel, da gre “Onkraj meja”.


Lambert van Nistelrooij

 Nekadnji poslanec Evropskega parlamenta

Lambert van Nistelrooij (1953) je študiral družbeno geografijo na Univerzi v Nijmegenu, kjer je leta 1979 je diplomiral z odliko. Bil je predsednik nizozemskega mladinskega gibanja za podeželje na državni ravni. V lokalni svet je bil izvoljen leta 1978, 1982 pa v deželni svet Noord-Brabant. V letih 1991-2003 je bil regionalni minister in viceguverner regije. V obdobju od 2004 do 2019 je bil tri krat izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu (CDA/EPP). Lambert se je osredotočal na kohezijsko politiko, raziskave in inovacije ter na področje notranjega trga in energije. Bil je govornik skupine EPP za regionalne in urbane politike. Kot poročevalec in pogajalec skupine za strukturne in investicijske sklade EU, je poudarjal vlogo lokalnih oblasti. Delal je na področju odkrivanja vloge vasi in podeželskih skupnosti: na konceptu Pametnih vasi.

Lambert je svetovalec Organizacije ameriških držav (pri ameriški borzi za konkurenčnost) in žirije GD REGIO za podeljevanje nagrade RegioStars. Je gostujoči profesor na Univerzi Beijing Normal. 

www.vannistelrooijregional.nl

 

Pametne vasi: naslednji korak Evrope

Prepričan sem, da lahko Evropska unija obravnava lokalne skupnosti na bolj neposreden način. Demografski premiki v Uniji, družbeni in gospodarski razvoj, okoljski izzivi in vse večja vključenost zahtevajo večjo vlogo vasi v Evropski uniji.

Med nizozemskim predsedovanjem leta 2016 sem delal na Amsterdamskem paktu. Mesta so leta delala in lobirala za uradno priznanje resne urbane agende. Korak za korakom so prepričali Evropski svet, Komisijo in Parlament. Vloga mest v Uniji je poudarjena v Paktu, partnerstvu za evropsko podporo. S Francem Bogovičem sva razpravljala o nujnosti neposrednega priznanja vasi. Koncept Pametnih vasi smo začeli v pogajanjih o regionalnih skladih za obdobje 2021–2027. Tako SKP (zlasti 2. steber) kot tudi regionalni razvojni skladi lahko dajo zagon vasem, ki so usmerjena v prihodnost in si prizadevajo biti v ospredju. Izmenjava izkušenj »od spodaj navzgor« in izgradnja omrežij so pomembni pri doseganju nove ravni vpliva in uspešnosti vasi. Smo na pragu večje vloge vasi v institucijah EU. Ta cilj je mogoče doseči le z močnim sodelovanjem vasi, ki so v ospredju številnih politik in programov EU.

Bistvenega pomena je, da slovensko predsedstvo podpira koncept Pametnih vasi. Od predstavnikov iz vseh koncev Evrope je odvisno, kakšen bo položaj vasi. Na lokalni ravni čutim močno zavezanost vasi Esbeek, ki je del moje domače občine Hilvarenbeek. Esbeek se veseli nadaljnje integracije in izmenjave. To pa je mogoče doseči le s skupno zavezo z drugimi lokalnimi skupnostmi in vasmi iz vseh držav članic EU. Doseči moramo celovito obravnavano celostne agende Pametnih vasi. Programi EU za obdobje 2021–2027 dajejo vasem izhodišče. Z veseljem sodelujem na vaši konferenci in vam bom pomagal pri naslednjih korakih.


Janja Jordan

Predsednica LAS Posavje in višja svetovalka za EU sredstva na Občini Krško

Delovne izkušnje:
Delovne izkušnje: 16 let
Višja svetovalka za stanovanjske zadeve na Občini Krško – 10 let
Višja svetovalka za EU sredstva – 6 let
Predsednica LAS Posavje v perspektivi 2014-2020 in 2021-2027
Podpredsednica komisije za urbani razvoj v skupnosti občin Slovenije – 4 leta
Članica komisije za razvojne projekte v naslednji finančni perspektivi v skupnosti občin Slovenije
Namestnica tajnika na občinskih lokalnih volitvah od leta 2010
Vodja projekta v komisiji za revitalizacijo mestnega jedra
Vodja projekta na področju mestnega marketinga
Vodja in koordinator različnih projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Vodja in koordinator različnih projektov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja
Vodja in koordinator projekta sodelovanja Pametne vasi za jutri

Izobrazba:
Magister znanosti na temo pravica do primernega stanovanja v lokalni skupnosti na Fakulteti za
podiplomske državne in evropske študije
Diploma na temo učeče se organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
Certifikat za vodenje projektov


Gregor Novak

Soustanovitelj skupine SONCE in direktor SunContracta

Gregor Novak ima za sabo skoraj dve desetletji izkušenj na vodilnih mestih v slovenski
energetiki. Pred ustanovitvijo Skupine SONCE je delal v dveh najpomembnejših nacionalnih
elektro-energetskih podjetjih v Sloveniji. Kot vodja informatike je sodeloval pri vzpostavitvi
podjetja BORZEN. Kasneje pa je prevzel vlogo direktorja Sektorja IKT pri ELESu. Pred več
kot desetimi leti je skupaj s partnerji ustanovil Skupino SONCE, ki se ukvarja z investicijami
v obnovljive vire in z gradnjo sončnih elektrarn. V 2018 je kot direktor z mednarodno ekipo
vzpostavil prvo P2P energetsko tržnico na blockchain tehnologiji, SunContract, ki omogoča
neposredno trgovanje z elektriko med proizvajalci in končnimi odjemalci.