Pametne vasi za zeleno,
digitalno in odporno Evropo

Mednarodna konferenca

Grad Rajhenburg, Brestanica

Prijava

Kako naj naša podeželska območja ustvarimo bolj privlačna, živahna in dinamična? Podeželje nam zagotavlja hrano, domove, delovna mesta in bistvene ekosistemske storitve. Toda razvoj podeželja moramo še pospešiti, kar lahko storimo tudi z izvajanjem koncepta Pametnih vasi, ki pomeni odziv na izseljevanje in staranje prebivalstva na podeželju, pa tudi na naraščajočo digitalno vrzel med podeželskimi in mestnimi območji.

Konferenca bo prinesla odgovore o tem, kako bo Dolgoročna vizija za podeželska območja, ki jo je nedavno predlagala Evropska komisija, mobilizirala javne institucije in zainteresirane deležnike, da bodo ukrepali v skladu s potrebami in pričakovanji prebivalcev podeželja.

Mednarodna konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo” je tudi eden izmed uradnih dogodkov na visoki ravni v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

V organizaciji

Partnerji dogodka